Gdy odnajdziemy lisią norę, możemy spędzić długie godziny u jej wylotu, w nadziei na spotkanie z jej mieszkańcem. Choćbyśmy byli nawet świetnie ukryci i trwali w zupełnej ciszy, wszystko na darmo. Gdy lis wyczuje obecność człowieka skorzysta z wyjścia awaryjnego i niepostrzeżenie wymknie się z nory.