Martwe pnie zwalonego drzewa stopniowo pokrywa mech. W tym szczelnym, zielonym kożuchu, narasta poziom wilgoci. Dzięki temu drzewo ulega szybszemu rozkładowi.